Gebruik rooted Android telefoons

Wanneer je je Android telefoon gerooted hebt is het helaas niet mogelijk om vervoerbewijzen te kopen en te gebruiken in de Keolis App.

De reden hiervoor is dat je met een rooted telefoon een aantal beveiligingselementen van de telefoon kunt aanpassen. Met deze beveiligingselementen zorgen wij ervoor dat we zeker zijn dat de juiste gebruiker het vervoerbewijs gebruikt op de telefoon waarvoor het bedoeld is.

Andere functionaliteiten van de Keolis App zijn normaal te gebruiken.