Reisverbod

Bij notoir zwartrijden of agressie en geweld
Per 1 september 2016 kunnen reizigers die regelmatig zwartrijden of anderen bedreigen, uitschelden of zelfs fysiek geweld gebruiken, een reisverbod opgelegd krijgen door de daartoe bevoegde medewerkers Service & Veiligheid van Keolis. Dit reisverbod geldt dan op een bepaald traject (bus of trein) voor een periode van vier tot acht weken, afhankelijk van het gepleegde incident. Binnen deze periode mag de betreffende reiziger geen gebruik maken van de bussen en treinen van Keolis op dat traject.

Keolis accepteert geen onaanvaardbaar gedrag in haar bussen of treinen. Zowel onze reizigers als onze medewerkers moeten zich veilig voelen in ons openbaar vervoer

Handhaven
De medewerkers Service & Veiligheid zullen bij reeds opgelegde reisverboden ook handhaven. Dat wil zeggen dat in geval van overtreding wordt overgegaan tot aanhouding van de betreffende reiziger, die vervolgens wordt overgedragen aan de politie. Hiervoor heeft Keolis afspraken gemaakt met de politie en het Openbaar Ministerie.